• شرکت نوآوران صنایع برساد شیمی
  • طراحی و ساخت
  • کارخانه صنایع
  • طراحی و ساخت
  • کارخانه صنایع

سولفات سدیم

صفحه اصلی سولفات سدیم

سولفات سدیم

شرح فرآیند تولید:: اين روش بر مبناي انجام فرآيندهاي شيميايي بر روي برخي مواد صورت گرفته و بيشتر در كشورهايي به كار برده مي‌شود كه فاقد منابع معدني سولفات سديم باشد (كشورهاي اروپائي، آمريكا، ژاپن)، حاصل مي‌شود.

در روش بستر سیال که از جدیدترین روش های تولید سولفات سدیم و اسید کلریدریک می باشد فرآیند شامل یک اطاقک احتراق است که به انتهای بستر سیال ( رآکتور استوانه ای قایم ) متصل است. بخار اسد سولفوریک پس از تزریق به اطاقک احتراق با گاز های احتراق مخلوط شده و بدین طریق گرم می شود . سپس این مخلوط وارد رآکتور شده که حاوی ذرات سدیم کلرید می باشد . واکنش اسید و نمک سریع بوده و محصولات از بالای رآکتور خارج می شود . سولفات سدیم به شکل یک پودر نرم از زیر سیکلون و گاز هیدروکلریک اسید از بالای سیکلون به بیرون هدایت می شود . خلوص سولفات سدیم تولیدی 97.5 درصد و اسید کلریدریک حدود 20-25 درصد حجمی می باشد . ظرفیت تولید یک رآکتور به قطر 20 فوت 400 تن در روز می باشد .