• شرکت نوآوران صنایع برساد شیمی
  • طراحی و ساخت
  • کارخانه صنایع
  • طراحی و ساخت
  • کارخانه صنایع

سولفوناسیون و سولفاسیون

صفحه اصلی سولفوناسیون و سولفاسیون

پلنت سولفوناسیون:

این پلنت جهت تولید surfactant  ها از مواد آلی نظیر آلکیل بنزن خطی ، الکل های چرب، استر های چرب  و با استفاده از سولفوناسیون و سولفاسیون گاز So3  طراحی شده است . هوای فرآیند از طریق یک بلوور وارد پلنت شده و آنقدر کاهش یافته تا بیشتر رطوبت هوا به صورت کندانس در آید و سپس در یک ستون سیلیکاژل خشک می شود .

گوگرد مذاب توسط یک پمپ دوزینگ به کوره پمپ می شود . در این کوره گوگرد با هوای خشک به صورت دو جریان غیر هم جهت واکنش داده و اکسید می شود و تولید گاز So2  می کند. گاز So2 از دمای 700 به دمای 420 درجه سانتیگراد خنک می شود و سپس از برج تبدیلی که از 4 لایه کاتالیستی و مبدل های حرارتی که مابین بستر ها قرار دارد تشکیل شده  عبور می کند . در این برج گاز So2  اکسید و به So3  تبدیل می شود .

 

گاز So3  تولیدی خنک شده و  با غلظت از 3 تا 5 درصد حجمی در هوا ، به رآکتور مولتی تیوب فرستاده می شود . واکنش بین مواد آلی خام (آلکیل بنزن و سایر ) و گاز So3  در داخل لوله های رآکتور رخ می دهد.

این واکنش گرمازا بوده وحرارت اضافی از طریق آب کولینگی که بر روی تیوب ها جریان دارد  دفع می شود .

مدت زمان مشخصی به اسید سولفونیک تولید شده داده میشود و سپس با آب پایدار می گردد و به مخازن ذخیره ارسال می گردد .

ظرفیت این پلنت 13200 تن در سال می باشد .شرکت پدیده ماشین سازی غرب آمادگی انجام کلیه پروژه های سولفاسیون و سولفوناسیون با جدیدترین تکنولوژی روز دنیا در سراسر کشورها را دارد .