• شرکت نوآوران صنایع برساد شیمی
  • طراحی و ساخت
  • کارخانه صنایع
  • طراحی و ساخت
  • کارخانه صنایع

سپراتورها و سیکلون ها

صفحه اصلی سپراتورها و سیکلون ها
Testimonial1
سپراتورها و سیکلون ها

CYCLONE DUST COLLECTOR

starstarstarstarstar

در سیکلون جمع آوری غبار (CYCLONE DUST COLLECTOR) عمل جداسازی ذرات از هوا، در میدان گرانشی شدیدی انجام می شود که به طور مصنوعی تولید شده است. عمده ترین کار سیکلون ها، جداسازی غبار از جریان گاز است. غبار جدا شده از طریق قیف زیر دستگاه و هوای تمیز از طریق خروجی بالای دستگاه خارج می شود. سیکلون ها برای جداسازی غبار از گاز آلوده با ایجاد نیروی گریز از مرکز عمل می نمایند. گاز و غبار با زاویه، وارد جمع کننده استوانه ای شده و با سرعت زیاد و در یک مسیر گردابی به سمت پایین حرکت می کنند. این امر نیروی گریز از مرکز ایجاد می نماید. این گردابه حرکت خود را به سمت پایین یا به انتهای قسمت مخروطی ادامه می دهد.

Testimonial2
سپراتورها و سیکلون ها

مشاوره و مهندسی

starstarstarstarstar

اکنون به علت اصل بقا اندازه حرکت زاویه ای یک گردابه داخلی از محل انتهای مخروط در جهت عکس گردابه اولیه آغاز می شود و به سمت بالا ادامه مسیر می دهد در نهایت از مجرای خروجی، هوا عاری از غبار می شود. ذرات غبار سنگین تر به دلیل برخورد با دیواره ها، از جریان گاز جدا شده و به سمت پره ها می لغزد.

شرکت پدیده ماشین سازی غرب قادر به ساخت انواع سیکلون در ظرفیت های مختلف با بهره گیری از دانش روز می باشد .

سپراتورها و سیکلون ها

سپراتورها و سیکلون ها


سپراتورها و سیکلون ها

سپراتورها و سیکلون ها