شرکت پدیده ماشین سازی غرب طراح و پیاده ساز کارخانه های مایعات اصفهان می باشد.

quotes