• شرکت نوآوران صنایع برساد شیمی
  • طراحی و ساخت
  • کارخانه صنایع
  • طراحی و ساخت
  • کارخانه صنایع

فیلترها

صفحه اصلی فیلترها

جداسازی ذرات معلق در سیالات یکی از مسایل تکنیکی و علمی عصر صنعتی است و علت آن رشد و توسعه سریع در عملیات صنعتی می باشد. جداسازی و جمع آوری ذرات پراکنده در گازها به کمک روشهای مختلف اساسا بمنظور جلوگیری از آلودگی بیش از حد صورت می گیرد.
با این همه انجام عملیات جداسازی گاه بمنظور بازیابی مواد ارزشمندی مانند مس و روی و یا طلا از گاز صورت می گیرد که در صورت عدم انجام چنین عملیاتی این مواد به توده های دود بدل شده و با پخش شدن در هوا به هدر میروند.
روشهای موجود در تصفیه گازها را می توان بطور کلی به دو بخش مکانیکی و الکتریکی طبقه بندی کرد. روشهای مکانیکی شامل روشهایی هستند که اصولا به نیروهای اینرسی یا مکانیکی بستگی دارند. شرکت پدیده ماشین سازی غرب جز معدود شرکت های  طراح و سازنده انواع فیلتر از جمله الکترو استاتیک فیلتر می باشد .