• شرکت نوآوران صنایع برساد شیمی
  • طراحی و ساخت
  • کارخانه صنایع
  • طراحی و ساخت
  • کارخانه صنایع

فیلتر کارتریج

صفحه اصلی فیلتر کارتریج

فیلتر کارتریج  یا فیلتر استوانه ای متداولترین فیلتری است که درصنایع مختلف غذایی ، دارویی، شیمیایی و … جهت حذف ذرات موجود در مایعات در جاهایی که غلظت ذرات جامد بسیار کم ( حدود 0.1 درصد)  است استفاده می شود اندازه منافذ این نوع فیلترها از 0.2میکرون تا 100 میکرون می باشد به طور کلی   این فیلتر ها در 3 نوع مختلف وجود دارند.

 

فیلتر کارتریج های عمقی یا فشرده (depth cartridge filter)

کارتریج فیلترهای چین دار یا سطحی ( pleated cartridge filter)

فیلتر کارتریج های دیسکی و یا لبه ای ( disk cartridge filter )

که درشرایط عملیاتی در محفظه ای به نام هوزینگ فیلتر قرار می گیرند