• شرکت نوآوران صنایع برساد شیمی
 • طراحی و ساخت
 • کارخانه صنایع
 • طراحی و ساخت
 • کارخانه صنایع

مبدل های حرارتی

صفحه اصلی مبدل های حرارتی

 مبدل حرارتی (Heat Exchanger)

مبدل حرارتی یک تجهیز بسیار پر کاربرد در صنعت است که در آن دو سیال با دما های متفاوت باهم تبادل حرارت می کنند تا
یکی از آن ها به دمای پایین تر و یا به دمای بالاتر برسد.

در بسیاری از فرایند ها گلوگاه فرایند (Bottle Neck) یک مبدل حرارتی است،یعنی اگر برای مبدل مشکلی بوجود بیاید،
کل فرایند دچار مشکل می شود.پس طراحی و شناخت عملکرد مبدل ها امری بسار ضروری است

انواع مبدل حرارتی

2-1 مبدل حرارتی لوله ای

این نوع مبدل ها از لوله هایی با مقطع دایره ای ساخته می شوند که یک سیال داخل و یک سیال خارج لوله قرار داد و
بر اساس نوع طراحی به 3 دسته تقسیم می شوند:

2-1-1 مبدل دو لوله ای (Double-pipe H.Ex)

این مبدل ها شامل یک لوله است که به صورت هم مرکز در داخل لوله ای با قطر بزرگتر قرار می گیرد،
معمولا این تجهیز به صورت U شکل طراحی و ساخته می شود.

 

مبدل دو لوله ای

این نوع مبدل ها برای سطوح انتقال حرارت کوچک مثلا تا 50 متر مربع به کار می روند و
هم چنین برای جریان سیال های گرم و سرد در فشار های بالا مناسب است.

2-1-2 مبدل حرارتی پوسته و لوله (Shell & Tube H.Ex)

مشابه مبدل های دو لوله ای هستند که به جای یک لوله دسته ای از لوله ها در یک پوسته قرار می گیرند.

 

مبدل های دو لوله ای

سیال دیگر هم در سمت پوسته به صورت همسو یا ناهمسو جریان میابد.
اجزای اصلی این مبدل عبارتند از:

 • دسته لوله ها (Tube Bundle)
 • پوسته (Shell)
 • سر (Head)
 • سر انتهای جلویی (Front-End Head)
 • سر انتهای عقبی (Rear-End Head)
 • بافل ها (Baffles)
 • صفحه لوله ها (Tube Sheets)

 

لوله ها

 

از مزیت های این مبدل ها:

تمیز کردن آسانتر مجموعه، هزینه کم در روش ساخت و تولید آن ها نسبت به مبدل های دیگر است.

 

مبدل ها

مبدل حرارتی حلزونی

2-1-3 مبدل حرارتی حلزونی یا مارپیچ (Spiral-Tube H.Ex)

این مبدل ها دارای کویل هایی هستند که به صورت حلزونی پیچیده شده اند و در یک پوسته قرار گرفته اند که
بیشتر در سیستم های تبریدی استفاده می شود.

 

مبدل حرارتی حلزونی

2-2 مبدل حرارتی صفحه ای

مبدل های صفحه ای واشر دار

این مبدل ها شامل تعدادی صفحات نازک با سطح موج دار هستند که سیال های گرم و سرد را از هم جدا می کنند.

 

صفحات نازک

 

این صفحات دارای قطعاتی در گوشه ها هستند که به نحوی آرایش داده شده اند که
جریان های سرد و گرم برای انتقال گرما به صورت یک در میان در فضای بین صفحات جریان یابند.

 

صفحات نازک رشته

 

محدوده عملیاتی این مبدل ها دمای 35- تا 200 درجه سانتیگراد و فشار طراحی تا 25 بار می باشد.
این مبدل ها بیشتر در فرایند های مایع-مایع، عملگر های کندانس و تبخیر استفاده می شوند.