• شرکت نوآوران صنایع برساد شیمی
  • طراحی و ساخت
  • کارخانه صنایع
  • طراحی و ساخت
  • کارخانه صنایع

پودر سبک(اسپریدرایر)

صفحه اصلی پودر سبک(اسپریدرایر)

پلنت پودر شوینده سبک ( SPRAY DRAYER )

این پلنت شامل 3 بخش اصلی دوزینگ مایعات وجامدات ، اسپری درایر و پست ادیشن  می باشد .

در بخش دوزینگ مایعات و جامدات ، با فرمول مشخص به ترتیب وارد میکسر های کراچر می گردد . در کراچر واکنش خنثی سازی و انحلال به جهت تولید دوغاب مناسب برای تولید پودر شوینده انجام می گیرد و خروجی کراچر جهت بدست آوردن دوغابی یکنواخت و اصلاح فرمول وارد ایج می گردد . خروجی مخزن ایج توسط پمپ فشار قوی با فشار 40-100 بار داخل محفظه اسپری درایر پاشش می گردد . در اسپری درایر دوغاب پاشش شده در تماس با هوای داغ قرار گرفته و پودر شوینده با دانسیته و اندازه مورد نظر تولید می گردد . خروجی اسپری درایر پس از گذشتن از ایرلیفت ، سپراتور و غربال وارد واحد پست ادیشن میگردد . در این واحد افزودنی هایی از قبیل آنزیم و پربورات و اسانس و … به پودر پایه افزوده شده و خروجی این بخش وارد بخش بسته بندی می شود .ظرفیت این پلنت 33000 تن در سال می باشد . شرکت پدیده ماشین سازی غرب از معدود شرکت های طراحی ، ساخت و راه اندازی پلنت های پودر شوینده در ایران می باشد .