• شرکت نوآوران صنایع برساد شیمی
  • طراحی و ساخت
  • کارخانه صنایع
  • طراحی و ساخت
  • کارخانه صنایع

پودر سنگین (درام دایر)

صفحه اصلی پودر سنگین (درام دایر)

پودر شوینده سنگین ( DRUM DRAYER )

در این پلنت ابتدا مایعات و جامدات ، با فرمول مشخص به ترتیب وارد بلندر و پس از آن وارد هلیس  می شوند تا خمیر مناسب تولید گردد . سپس خمیر تولید شده به ترتیب وارد درام درایر بزرگ  و کوچک شده  تا کاملا خشک و خنک گردد.

پودر پایه تولید شده بعد از عبور از درام درایر کوچک وارد غربال شده و  پس از عبور از غربال  وارد واحد پست ادیشن میگردد. در این واحد افزودنی هایی از قبیل آنزیم و پربورات و اسانس و … به پودر پایه افزوده شده و خروجی این بخش وارد بخش بسته بندی می شود .شرکت پدیده ماشین سازی غرب پروژه پودر سنگین را برای مشتری های برون مرزی اجرا کرده است .