• شرکت پدیده ماشین سازی غرب
  • ۸۸۸۸۸۷۹۰
  • طراحی و ساخت
  • کارخانه صنایع
  • طراحی و ساخت
  • کارخانه صنایع

پروژه های اجرا شده

صفحه اصلی پروژه های اجرا شده
مشاهده پروژه
پروژه پودر شوینده سبک زنجان
مشاهده پروژه
پروژه دی اکسان زدای غرب
مشاهده پروژه
پروژه پودر سنگین قرن
مشاهده پروژه
پروژه ساخت کارخانه پودر شوینده سنگین اشتهارد
مشاهده پروژه
پروژه کارخانه پودر شوینده سبک
مشاهده پروژه
پروژه سولفاسیون و سولفوناسیون اشتهارد