• شرکت نوآوران صنایع برساد شیمی
  • ۸۸۸۸۸۷۹۰
  • طراحی ماشین آلات و خطوط تولید
  • طراحی ماشین آلات و خطوط تولید

پروژه های اجرا شده

صفحه اصلی پروژه های اجرا شده
مشاهده پروژه
پروژه مهندسی سازه ها
مشاهده پروژه
پروژه کارخانه پودر شوینده سبک
مشاهده پروژه
پروژه مایعات شوینده
مشاهده پروژه
پروژه سولفاسیون و سولفوناسیون
مشاهده پروژه
پروژه ساخت سیستم خنثی ساز جدید
مشاهده پروژه
پروژه ساخت قطعات خودرو
مشاهده پروژه
ساخت توربین بادی
مشاهده پروژه
پروژه ساخت کارخانه پودر شوینده سنگین
مشاهده پروژه
پروژه ساخت صفحات خورشیدی