• شرکت نوآوران صنایع برساد شیمی
  • طراحی و ساخت
  • کارخانه صنایع
  • طراحی و ساخت
  • کارخانه صنایع

پروژه در دست اجراء

صفحه اصلی پروژه در دست اجراء
مشاهده پروژه
پروژه مایعات شوینده اصفهان
مشاهده پروژه
پروژه پودر شوینده سبک زنجان
مشاهده پروژه
پروژه دی اکسان زدای غرب
مشاهده پروژه
پروژه پودر سنگین قرن
مشاهده پروژه
پروژه ساخت کارخانه پودر شوینده سنگین اشتهارد
مشاهده پروژه
پروژه کارخانه پودر شوینده سبک
مشاهده پروژه
پروژه سولفاسیون و سولفوناسیون اشتهارد